Πέτρα, ψαλίδι, χαρτί... διαδίκτυο!!!

Τομέας MENTEP TET-SAT:
Ψηφιακή Πολιτότητα
Υποτομέας MENTEP TET-SAT:
  • Συμπεριφορά στο διαδίκτυο

Είδος :

Περιγραφή
Όλοι γνωρίζουμε το παιχνίδι "πέτρα, ψαλίδι, χαρτί", ευχάριστο για μικρά και μεγάλα παιδιά! Υπάρχει και η γνωστή παραλλαγή όπου μπορούμε να προσθέσουμε το μολύβι, το οποίο νικάει το χαρτί και την πέτρα και χάνει από το ψαλίδι. Εμείς βάζουμε αντί για το μολύβι το Διαδίκτυο. Το Διαδίκτυο είναι σύντροφος των παιδιών, συχνά περισσότερο από την οικογένεια, το σχολείο και τους φίλους. Όταν οι άπειροι και αφελείς πλοηγοί του διαδικτύου, μεταξύ των οποίων μπορούν να συμπεριληφθούν και οι ανήλικοι, πλοηγούνται έχοντας ελάχιστη γνώση του τι κάνουν, χωρίς προστασία και έλεγχο, έρχονται αντιμέτωποι με διάφορους κινδύνους, όπως για παράδειγμα η παραβίαση της ιδιωτικής τους ζωής, η εμπορική και καταχρηστική χρήση των προφίλ τους, κίνδυνοι για την υγεία, φαινόμενα εξάρτησης, στρεβλή σχέση με την πραγματικότητα και την ίδια τους την ταυτότητα.
Σύνδεσμοι
Τίτλος Εγγράφου
Πέτρα, ψαλίδι, χαρτί ... Διαδίκτυο!

Σχετικές Πηγές

Το διαδίκτυο που θέλουμε (The Web We Want)

Το Διαδίκτυο που Θέλουμε (The Web We Want) είναι ένα εκπαιδευτικό εγχειρίδιο, για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου, για χρήση από εφήβους 13-16 ετών

Γλώσσα:
Ελληνικά
Είδος:
Βιβλίο , Διδακτικό Υλικό (π.χ. σχέδια μαθημάτων / διδακτικά σενάρια κ.ά.)
Τρόπος Παρακολούθησης / Πρόσβασης:
Διαδικτυακά
Εκτιμώμενη Διάρκεια:
Ώρες
Κοινοποίηση :
Συγγραφέας:
Ασφάλεια στο διαδίκτυο: Ενημερωτικός κόμβος Πανελλήνιου σχολικού δικτύου (sch.gr)

Λέξεις Κλειδιά:
facebook sexting γονείς διαδικτυακή ταυτότητα διαδίκτυο δικαιώματα εκπαίδευση έφηβοι ιδιωτικότητα κυβερνοεκφοβισμός παιδιά προστασία ψηφιακή πολιτότητα

Προβολές Πηγής:
1189 προβολές

Γλώσσα:
el

Παροχέας:
Ελληνικό Δημόσιο

Τρόπος Παρακολούθησης / Πρόσβασης:
Διαδικτυακά

Ημερομηνία Έκδοσης:
26 Σεπτ. 2014

Πρόσβαση - Κόστος:
Δεν χρειάζεται εγγραφή (Δωρεάν)

Πιστοποίηση (που παρέχεται):
Δεν παρέχεται

Όροι Χρήσης:
Δωρεάν για χρήση

Συσχέτιση - Σημασία :
Δευτερεύουσας σημασίας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
Eu
Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union
The MENTEP project is a European Policy Experimentation funded by the European Commission via the Erasmus+ programme. This website reflects the views only of the authors and it does not represent the opinion of the European Commission, and the European Commission is not responsible or liable.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου
     Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
     Λεωφόρος Μακεδονίας 40, 2238 Λατσιά
     Τ.Θ. 12720, 2252 Λευκωσία


  mentep@cyearn.pi.ac.cy


  +357 22 402310  
  +357 22 402353