Μεγαλώνοντας Ψηφιακούς Πολίτες: Αναπτύσσοντας την ενεργό πολιτότητα μέσω του eTwinning

Τομέας MENTEP TET-SAT:
Ψηφιακή Πολιτότητα
Υποτομέας MENTEP TET-SAT:
  • Συμπεριφορά στο διαδίκτυο
  • Διαχείριση ψηφιακής ταυτότητας

Είδος :
Βέλτιστες Πρακτικές (από / για εκπαιδευτικούς) Βιβλίο

Περιγραφή
Η έκδοση αυτή παρέχει πληροφορίες για την ψηφιακή ιθαγένεια και τις ιδιότητες του ενεργού πολίτη. Παρέχονται επίσης παραδείγματα από έργα που πραγματεύονται τις δεξιότητεςκαι ικανόητες του ψηφιακού πολίτη, την ενεργή ενασχόληση και συμμετοχή και την ασφαλή και υπεύθυνη χρήση.
Σύνδεσμοι
Τίτλος Εγγράφου
Μεγαλώνοντας Ψηφιακούς Πολίτες: Αναπτύσσοντας την ενεργό πολιτότητα μέσω του eTwinning
Κοινοποίηση :
Συγγραφέας:
eTwinning

Λέξεις Κλειδιά:
ψηφιακή πολιτότητα ψηφιακή ταυτότητα

Προβολές Πηγής:
513 προβολές

Βαθμίδα Εκπαίδευσης:
Ανεξάρτητο βαθμίδας

Μάθημα:
Ανεξάρτητο μαθήματος / Διαθεματικά

Γλώσσα:
el

Παροχέας:
eTwinning

Τρόπος Παρακολούθησης / Πρόσβασης:
Διαδικτυακά

Πρόσβαση - Κόστος:
Δεν χρειάζεται εγγραφή (Δωρεάν)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
Eu
Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union
The MENTEP project is a European Policy Experimentation funded by the European Commission via the Erasmus+ programme. This website reflects the views only of the authors and it does not represent the opinion of the European Commission, and the European Commission is not responsible or liable.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου
     Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
     Λεωφόρος Μακεδονίας 40, 2238 Λατσιά
     Τ.Θ. 12720, 2252 Λευκωσία


  mentep@cyearn.pi.ac.cy


  +357 22 402310  
  +357 22 402353