Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση

Τομέας MENTEP TET-SAT:
Ψηφιακή Πολιτότητα
Υποτομέας MENTEP TET-SAT:
 • Συμπεριφορά στο διαδίκτυο
 • Προστασία συσκευών

Τομέας MENTEP TET-SAT:
Χρήση και παραγωγή ψηφιακού περιεχομένου
Υποτομέας MENTEP TET-SAT:
 • Δημιουργική παραγωγή εκπαιδευτικού περιεχομένου
 • Επιλογή και χρήση ψηφιακών πόρων

Τομέας MENTEP TET-SAT:
Ψηφιακή παιδαγωγική
Υποτομέας MENTEP TET-SAT:
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση διδασκαλίας με ΤΠΕ (Μαθησιακός Σχεδιασμός)
 • Βασιζόμενη σε ΤΠΕ αξιολόγηση
 • Σχεδιασμός και διαχείριση μαθησιακών περιβαλλόντων βασισμένων στις ΤΠΕ

Τομέας MENTEP TET-SAT:
Ψηφιακή Επικοινωνία και Συνεργασία
Υποτομέας MENTEP TET-SAT:
 • Επικοινωνία με τη χρήση τεχνολογιών και μέσων κοινωνικής δικτύωσης
 • Διαδικτυακή συμμετοχή
 • Διαμοιρασμός πληροφοριών και πόρων με μαθητές
 • Συνεργασία μέσω ΤΠΕ

Είδος :
Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Άρθρο (αρχείο κειμένου pdf / word) Διδακτικό Υλικό (π.χ. σχέδια μαθημάτων / διδακτικά σενάρια κ.ά.)

Περιγραφή
Το επιµορφωτικό υλικό της εγκάρσιας δράσης «Aξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση» απαρτίζεται από τρία µέρη. Τα µέρη διακρίνονται στο βασικό υλικό, το συµπληρωµατικό υλικό και τα σενάρια διδασκαλίας µε ΤΠΕ. Το πρώτο µέρος, «βασικό υλικό», αποτελεί µια συνοπτική, αλλά ολοκληρωµένη εισαγωγή στην παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ. Μέσα από τη συνοπτική παρουσίαση θεωριών µάθησης, παιδαγωγικών προσεγγίσεων και τεχνολογιών που αξιοποιούνται κατά τη χρήση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη και τη µαθησιακή διαδικασία, ο εκπαιδευτικός αποκτά µια σφαιρική εικόνα για το ρόλο και τους τρόπους αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Το δεύτερο µέρος, «συµπληρωµατικό υλικό», έχει την ίδια δοµή µε το πρώτο. Επεκτείνει τη συνοπτική παρουσίαση των θεµάτων που αναφέρονται στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, παρέχοντας στον εκπαιδευτικό µία περισσότερο απτή προσέγγιση µέσα από παραδείγµατα και περισσότερες δραστηριότητες. Σηµαντική ενότητα του δεύτερου µέρους του επιµορφωτικού υλικού αποτελεί η προτεινόµενη δοµή για τα σενάρια διδασκαλίας µε την αξιοποίηση των ΤΠΕ, που εξειδικεύει την αντίστοιχη ενότητα του πρώτου µέρους. Το τρίτο µέρος, «σενάρια διδασκαλίας µε ΤΠΕ», ολοκληρώνει το επιµορφωτικό υλικό, παρέχοντας δειγµατικά σενάρια για διάφορα γνωστικά αντικείµενα της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Οι µικρές διαφοροποιήσεις στη δοµή των σεναρίων προέρχoνται από το συγκεκριµένο ύφος του κάθε συγγραφέα, και δηλώνουν την ευελιξία του κάθε εκπαιδευτικού στη διαµόρφωση ενός σεναρίου διδασκαλίας µε ΤΠΕ, σύµφωνα µε την προσωπική του φιλοσοφία για τη διδακτική πράξη και την εκπαίδευση γενικότερα.
Σύνδεσμοι
Τίτλος Εγγράφου
Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση
Κοινοποίηση :
Συγγραφέας:
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Ελλάδας

Λέξεις Κλειδιά:
ασφάλεια διδακτικά σενάρια διδακτική διαδικασία ένταξη ΤΠΕ ψηφιακό σχολείο

Προβολές Πηγής:
1181 προβολές

Βαθμίδα Εκπαίδευσης:
Ανεξάρτητο βαθμίδας

Μάθημα:
Ανεξάρτητο μαθήματος / Διαθεματικά

Γλώσσα:
el

Παροχέας:
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Ελλάδας

Τρόπος Παρακολούθησης / Πρόσβασης:
Διαδικτυακά

Πρόσβαση - Κόστος:
Δεν χρειάζεται εγγραφή (Δωρεάν)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
Eu
Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union
The MENTEP project is a European Policy Experimentation funded by the European Commission via the Erasmus+ programme. This website reflects the views only of the authors and it does not represent the opinion of the European Commission, and the European Commission is not responsible or liable.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου
     Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
     Λεωφόρος Μακεδονίας 40, 2238 Λατσιά
     Τ.Θ. 12720, 2252 Λευκωσία


  mentep@cyearn.pi.ac.cy


  +357 22 402310  
  +357 22 402353