9 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

Τομέας MENTEP TET-SAT:
Χρήση και παραγωγή ψηφιακού περιεχομένου
Υποτομέας MENTEP TET-SAT:
  • Προγραμματισμός

Είδος :
Ιστοσελίδα / Ιστοχώρος

Περιγραφή
Ανάρτηση που παρουσιάζει 9 διαφορετιkά προγραμματιστικά περιβάλλοντα για παιδιά: Crunchzilla Code Monster, Logo, Scratch, E toys, Waterbear, Toon Talk, Ruby for kids, Raspberry Pi, Robomind
Σύνδεσμοι
Τίτλος Εγγράφου
9 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ
Κοινοποίηση :
Συγγραφέας:
ARENA Blog

Λέξεις Κλειδιά:
code monster crunchzilla E toys Logo Raspberry Pi Robomind Ruby for kids Scratch Toon Talk Waterbear οπτικά προγραμματιστικά περιβάλλοντα προγραμματισμός

Προβολές Πηγής:
585 προβολές

Βαθμίδα Εκπαίδευσης:
Δημοτικό

Μάθημα:
Ανεξάρτητο μαθήματος / Διαθεματικά

Γλώσσα:
el

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
Eu
Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union
The MENTEP project is a European Policy Experimentation funded by the European Commission via the Erasmus+ programme. This website reflects the views only of the authors and it does not represent the opinion of the European Commission, and the European Commission is not responsible or liable.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου
     Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
     Λεωφόρος Μακεδονίας 40, 2238 Λατσιά
     Τ.Θ. 12720, 2252 Λευκωσία


  mentep@cyearn.pi.ac.cy


  +357 22 402310  
  +357 22 402353