Ψηφιακή Ταυτότητα. Μια Επανάσταση του ΕΓΩ;

Τομέας MENTEP TET-SAT:
Ψηφιακή Πολιτότητα
Υποτομέας MENTEP TET-SAT:
  • Διαχείριση ψηφιακής ταυτότητας

Είδος :
Άρθρο σε Ιστοσελίδα

Περιγραφή
Άρθρο σχετικά με την ψηφιακή ταυτότητα και τη διαχείρισή της
Σύνδεσμοι
Τίτλος Εγγράφου
άρθρο
Κοινοποίηση :
Συγγραφέας:
Κλάους Λύμπερ (Μετάφραση: Πελαγία Τσινάρη)

Λέξεις Κλειδιά:
ψηφιακή ταυτότητα

Προβολές Πηγής:
735 προβολές

Γλώσσα:
el

Τρόπος Παρακολούθησης / Πρόσβασης:
Διαδικτυακά

Ημερομηνία Έκδοσης:
11 Ιαν. 2015

Πρόσβαση - Κόστος:
Δεν χρειάζεται εγγραφή (Δωρεάν)

Όροι Χρήσης:
Άλλο

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
Eu
Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union
The MENTEP project is a European Policy Experimentation funded by the European Commission via the Erasmus+ programme. This website reflects the views only of the authors and it does not represent the opinion of the European Commission, and the European Commission is not responsible or liable.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου
     Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
     Λεωφόρος Μακεδονίας 40, 2238 Λατσιά
     Τ.Θ. 12720, 2252 Λευκωσία


  mentep@cyearn.pi.ac.cy


  +357 22 402310  
  +357 22 402353