Δυνατότητες & προκλήσεις των ψηφιακών τεχνολογιών για την υποστήριξη σύγχρονων εκπαιδευτικών σχεδιασμών

Τομέας MENTEP TET-SAT:
Ψηφιακή Επικοινωνία και Συνεργασία

Τομέας MENTEP TET-SAT:
Ψηφιακή παιδαγωγική
Υποτομέας MENTEP TET-SAT:
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση διδασκαλίας με ΤΠΕ (Μαθησιακός Σχεδιασμός)
  • Σχεδιασμός και διαχείριση μαθησιακών περιβαλλόντων βασισμένων στις ΤΠΕ

Είδος :
Παρουσίαση Διαφανειών Διάλεξη - Παρουσίαση

Περιγραφή
Δυνατότητες & προκλήσεις των ψηφιακών τεχνολογιών για την υποστήριξη σύγχρονων εκπαιδευτικών σχεδιασμών. 
Σύνδεσμοι
Τίτλος Εγγράφου
Δυνατότητες & προκλήσεις των ψηφιακών τεχνολογιών για την υποστήριξη σύγχρονων εκπαιδευτικών σχεδιασ
Κοινοποίηση :
Συγγραφέας:
Κυπαρισσία Παπανικολάου, Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδαγωγικό Τμήμα Ανώτατη Σχολή ΠαIδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)

Λέξεις Κλειδιά:
δεξιότητες 21ου αιώνα μαθησιακός σχεδιασμός ψηφιακές τεχνολογίες

Προβολές Πηγής:
881 προβολές

Βαθμίδα Εκπαίδευσης:
Ανεξάρτητο βαθμίδας

Μάθημα:
Ανεξάρτητο μαθήματος / Διαθεματικά

Γλώσσα:
el

Παροχέας:
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πρόσβαση - Κόστος:
Δεν χρειάζεται εγγραφή (Δωρεάν)

Πιστοποίηση (που παρέχεται):
Δεν παρέχεται

Μέλος Ομάδας Εργασίας:
Θ.Κ

Συσχέτιση - Σημασία :
Δευτερεύουσας σημασίας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
Eu
Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union
The MENTEP project is a European Policy Experimentation funded by the European Commission via the Erasmus+ programme. This website reflects the views only of the authors and it does not represent the opinion of the European Commission, and the European Commission is not responsible or liable.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου
     Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
     Λεωφόρος Μακεδονίας 40, 2238 Λατσιά
     Τ.Θ. 12720, 2252 Λευκωσία


  mentep@cyearn.pi.ac.cy


  +357 22 402310  
  +357 22 402353