Εκπαιδευτικά Ιστολόγια: Η δυνατότητα Χρήσης τους ως Αποτελεσματικών Εργαλείων Επίτευξης μη Τυπικής Μάθησης.

Τομέας MENTEP TET-SAT:
Ψηφιακή παιδαγωγική

Τομέας MENTEP TET-SAT:
Ψηφιακή Επικοινωνία και Συνεργασία
Υποτομέας MENTEP TET-SAT:
  • Επικοινωνία με τη χρήση τεχνολογιών και μέσων κοινωνικής δικτύωσης
  • Διαμοιρασμός πληροφοριών και πόρων με μαθητές

Είδος :
Άρθρο (αρχείο κειμένου pdf / word)

Περιγραφή
Στην παρούσα εργασία διερευνάται η εκπαιδευτική χρήση των ιστολογίων, με στόχο την κατάθεση του προβληματισμού σχετικά με την αποτελεσματικότητά τους ως εκπαιδευτικών εργαλείων, στo πλαίσια της μη τυπικής εκπαίδευσης των συμμετεχόντων σε αυτά. Επίσης, αξιολογείται το περιεχόμενο κάποιων υπαρχόντων εκπαιδευτικών ιστολογίων στο διεθνή και τον ελληνικό χώρο.
Σύνδεσμοι
Τίτλος Εγγράφου
Educational blogs
Κοινοποίηση :
Συγγραφέας:
Παναγιώτης ΑΝΤΩΝΙΟΥ Μαρία ΜΑΧΑΙΡΙΔΟΥ

Λέξεις Κλειδιά:
άτυπη μάθηση εκπαιδευτικά ιστολόγια τυπική μάθηση

Προβολές Πηγής:
928 προβολές

Μάθημα:
Ανεξάρτητο μαθήματος / Διαθεματικά

Γλώσσα:
el

Παροχέας:
International Conference in Open and Distance Learning

Τρόπος Παρακολούθησης / Πρόσβασης:
Διαδικτυακά

Πρόσβαση - Κόστος:
Δεν χρειάζεται εγγραφή (Δωρεάν)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
Eu
Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union
The MENTEP project is a European Policy Experimentation funded by the European Commission via the Erasmus+ programme. This website reflects the views only of the authors and it does not represent the opinion of the European Commission, and the European Commission is not responsible or liable.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου
     Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
     Λεωφόρος Μακεδονίας 40, 2238 Λατσιά
     Τ.Θ. 12720, 2252 Λευκωσία


  mentep@cyearn.pi.ac.cy


  +357 22 402310  
  +357 22 402353