Ψηφιακός Φάκελος Εργασιών (Eportfolio Assessment)

Τομέας MENTEP TET-SAT:
Ψηφιακή παιδαγωγική
Υποτομέας MENTEP TET-SAT:
  • Βασιζόμενη σε ΤΠΕ αξιολόγηση

Τομέας MENTEP TET-SAT:
Ψηφιακή Επικοινωνία και Συνεργασία
Υποτομέας MENTEP TET-SAT:
  • Συνεργασία μέσω ΤΠΕ

Είδος :
Επιστημονική Δημοσίευση Μελέτη/Μελέτες Περίπτωσης

Περιγραφή
H παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος ''Ειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα'' του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτέλεσε ο Ψηφιακός Φάκελος Εργασιών (ePortfolio Assessment) και συγκεκριμένα ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ενός πληροφοριακού συστήματος που θα παρέχει τη δυνατότητα στον/στην μαθητή/τρια, αφού καταχωρήσει τα προσωπικά του στοιχεία και εγκριθεί, να οργανώνει ψηφιακά τα αντικείμενα των διαφόρων εργασιών του, με τα οποία θα επιδεικνύει τα επιτεύγματα και τους στόχους του/της. Ο/η μαθητής/τρια θα μπορεί να σχολιάζει την πορεία εκμάθησής του/της. Επίσης, το σύστημα θα παρέχει τη δυνατότητα στον/στην εκπαιδευτικό, αφού καταχωρήσει τα προσωπικά του/της στοιχεία και εγκριθούν, να έχει πρόσβαση για επισκόπηση του eportfolio του/της μαθήτριας και να μπορεί να προσθέτει σχόλια στα διάφορα αντικείμενα. 
 
Σύνδεσμοι
Τίτλος Εγγράφου
Ψηφιακός Φάκελος Εργασιών (Eportfolio Assessment)
Κοινοποίηση :
Συγγραφέας:
Μάριος Στυλιανού

Λέξεις Κλειδιά:
ePortfolio αξιολόγηση ψηφιακός φάκελος εργασιών

Προβολές Πηγής:
596 προβολές

Βαθμίδα Εκπαίδευσης:
Ανεξάρτητο βαθμίδας

Μάθημα:
Ανεξάρτητο μαθήματος / Διαθεματικά

Γλώσσα:
el

Παροχέας:
sdoukakis.files.wordpress.com

Ημερομηνία Έκδοσης:
01 Φεβ. 2013

Πρόσβαση - Κόστος:
Δεν χρειάζεται εγγραφή (Δωρεάν)

Μέλος Ομάδας Εργασίας:
Θ.Κ

Συσχέτιση - Σημασία :
Πολύ Γενικό

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
Eu
Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union
The MENTEP project is a European Policy Experimentation funded by the European Commission via the Erasmus+ programme. This website reflects the views only of the authors and it does not represent the opinion of the European Commission, and the European Commission is not responsible or liable.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου
     Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
     Λεωφόρος Μακεδονίας 40, 2238 Λατσιά
     Τ.Θ. 12720, 2252 Λευκωσία


  mentep@cyearn.pi.ac.cy


  +357 22 402310  
  +357 22 402353