Μια πρόταση εφαρμογής της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στη Β/θμια Εκπαίδευση στα πλαίσια των Ομίλων Αριστείας του Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Πατρών.

Τομέας MENTEP TET-SAT:
Ψηφιακή Επικοινωνία και Συνεργασία
Υποτομέας MENTEP TET-SAT:
  • Επικοινωνία με τη χρήση τεχνολογιών και μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Τομέας MENTEP TET-SAT:
Ψηφιακή παιδαγωγική
Υποτομέας MENTEP TET-SAT:
  • Σχεδιασμός και διαχείριση μαθησιακών περιβαλλόντων βασισμένων στις ΤΠΕ

Είδος :
Συνέδριο - Ημερίδα Ιστοσελίδα / Ιστοχώρος

Περιγραφή
Η αξιοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ένα διαθεματικό όμιλο αριστείας στο νέο εκπαιδευτικό πλαίσιο του Προτύπου Πειραματικού Γυμνασίου Πατρών, αποτελεί το αντικείμενο της συγκεκριμένης εισήγησης. Λειτουργώντας σ’ ένα μετανεωτερικό περιβάλλον διαρκούς αμφισβήτησης που οι επιταγές του μας ωθούν στον επαναπροσδιορισμό του ρόλου μας ως εκπαιδευτικών και ταυτόχρονα απαιτούν τον ανακαθορισμό των έως τώρα δεδομένων στη μαθησιακή διαδικασία και το διάλογο, παρουσιάζουμε μια διαθεματική-διεπιστημονική πρόταση. Φροντίδα μας είναι να αξιοποιήσουμε όλους τους όρους και τα δεδομένα, να τα μετουσιώσουμε σ’ ένα λειτουργικό και ολοκληρωμένο πρόγραμμα το οποίο θα χαρακτηρίζεται από ευελιξία και κυρίως θα κάνει χρήση των δυνατοτήτων που προσφέρει η εξ αποστάσεως εκπαίδευση ως προς την αξιοποίηση καινοτόμων διδακτικών πρακτικών και δημιουργικών δράσεων του ενεργού υποκειμένου της εκπαιδευτικής πράξης
Σύνδεσμοι
Τίτλος Εγγράφου
Μια πρόταση εφαρμογής της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στη Β/θμια Εκπαίδευση στα πλαίσια των Ομίλων Αρι
Κοινοποίηση :
Συγγραφέας:
Νικόλαος Καμπύλης Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής του ΠΠΓΠ Μεταπτυχιακός φοιτητής του ΕΑΠ /Μαρία Αργυροπούλου Κοινωνιολόγος Δ/ντρια του ΠΠΓΠ Διδάκτωρ Επιστημών της Αγωγής

Λέξεις Κλειδιά:
δεξιότητες 21ου αιώνα δια βίου μάθηση διαθεματική εκπαίδευση εξ' αποστάσεως εκπαίδευση

Προβολές Πηγής:
848 προβολές

Βαθμίδα Εκπαίδευσης:
Ανεξάρτητο βαθμίδας

Μάθημα:
Ανεξάρτητο μαθήματος / Διαθεματικά

Γλώσσα:
el

Παροχέας:
International Conference in Open and Distance Learning

Τρόπος Παρακολούθησης / Πρόσβασης:
Διαδικτυακά

Πρόσβαση - Κόστος:
Δεν χρειάζεται εγγραφή (Δωρεάν)

Πιστοποίηση (που παρέχεται):
Δεν παρέχεται

Όροι Χρήσης:
Creative Commons - Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανομή 4.0 (CC-BY-NC-SA)

Μέλος Ομάδας Εργασίας:
Θ.Κ

Συσχέτιση - Σημασία :
Πολύ Γενικό

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
Eu
Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union
The MENTEP project is a European Policy Experimentation funded by the European Commission via the Erasmus+ programme. This website reflects the views only of the authors and it does not represent the opinion of the European Commission, and the European Commission is not responsible or liable.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου
     Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
     Λεωφόρος Μακεδονίας 40, 2238 Λατσιά
     Τ.Θ. 12720, 2252 Λευκωσία


  mentep@cyearn.pi.ac.cy


  +357 22 402310  
  +357 22 402353