Μοντέλα σχεδιασμού μαθησιακών δραστηριοτήτων που αξιοποιούν ΤΠΕ: Κριτική Επισκόπηση

Τομέας MENTEP TET-SAT:
Ψηφιακή παιδαγωγική
Υποτομέας MENTEP TET-SAT:
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση διδασκαλίας με ΤΠΕ (Μαθησιακός Σχεδιασμός)

Είδος :
Άρθρο (αρχείο κειμένου pdf / word)

Περιγραφή
Στη συγκεκριμένη εργασία γίνεται κριτική επισκόπηση των γενικών προτύπων  μαθησιακών δραστηριοτήτων που αξιοποιούν τις ΤΠΕ. Εξετάζονται διαδεδομένα και ενδιαφέροντα μοντέλα, όπως ιστοεξερευνήσεις (webquests), μικρομαθήματα (microLESSONS™), επικοινωνιακές μαθησιακές δραστηριότητες, σχέδια εργασίας (projects) κ.ά τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν από τους εκπαιδευτικούς κατά την κατάρτιση και την υπηρεσία τους, ώστε να σχεδιάζουν αποδοτικές μαθησιακές εμπειρίες που να αξιοποιούν τα τεχνολογικά μέσα και τους μαθησιακούς πόρους, ενώ ταυτόχρονα να συνάδουν με τις σύγχρονες θεωρήσεις μάθησης.
Σύνδεσμοι
Τίτλος Εγγράφου
Μοντέλα σχεδιασμού μαθησιακών δραστηριοτήτων που αξιοποιούν ΤΠΕ: Κριτική Επισκόπηση
Κοινοποίηση :
Συγγραφέας:
Φεσάκης Γ και Δημητρακοπούλου Α

Λέξεις Κλειδιά:
ιστοεξερευνήσεις μαθησιακά σχέδια εργασίας μαθησιακός σχεδιασμός μικρομαθήματα μοντέλα μαθησιακών δραστηριοτήτων ΤΠΕ

Προβολές Πηγής:
1539 προβολές

Βαθμίδα Εκπαίδευσης:
Ανεξάρτητο βαθμίδας

Μάθημα:
Ανεξάρτητο μαθήματος / Διαθεματικά

Γλώσσα:
el

Παροχέας:
Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τρόπος Παρακολούθησης / Πρόσβασης:
Διαδικτυακά

Ημερομηνία Έκδοσης:
01 Ιαν. 2009

Πρόσβαση - Κόστος:
Δεν χρειάζεται εγγραφή (Δωρεάν)

Πιστοποίηση (που παρέχεται):
Δεν παρέχεται

Μέλος Ομάδας Εργασίας:
Θ.Ζ.Ι

Συσχέτιση - Σημασία :
Πρωτεύουσας σημασίας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
Eu
Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union
The MENTEP project is a European Policy Experimentation funded by the European Commission via the Erasmus+ programme. This website reflects the views only of the authors and it does not represent the opinion of the European Commission, and the European Commission is not responsible or liable.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου
     Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
     Λεωφόρος Μακεδονίας 40, 2238 Λατσιά
     Τ.Θ. 12720, 2252 Λευκωσία


  mentep@cyearn.pi.ac.cy


  +357 22 402310  
  +357 22 402353