Η Ομαδοσυνεργατική Μέθοδος Διδασκαλίας και η συμβολή των ΤΠΕ

Τομέας MENTEP TET-SAT:
Χρήση και παραγωγή ψηφιακού περιεχομένου

Τομέας MENTEP TET-SAT:
Ψηφιακή παιδαγωγική
Υποτομέας MENTEP TET-SAT:
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση διδασκαλίας με ΤΠΕ (Μαθησιακός Σχεδιασμός)
  • Σχεδιασμός και διαχείριση μαθησιακών περιβαλλόντων βασισμένων στις ΤΠΕ

Είδος :
Άρθρο (αρχείο κειμένου pdf / word) Άρθρο σε Ιστοσελίδα

Περιγραφή
Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία είναι μια παιδαγωγική και διδακτική διαδικασία, που δύναται να οδηγήσει στην ομαδοσυνεργατική μάθηση, δηλαδή στη διαδικασία ομαδικής μάθησης, στην οποία πραγματοποιούνται σημαντικές μαθησιακές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μαθητών. Είναι μία εναλλακτική μέθοδος διδασκαλίας που συμπληρώνει τις ήδη υπάρχουσες, αλλά δεν τις αντικαθιστά. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να αναδειχθούν τα ισχυρά σημεία της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και πώς, σε συνδυασμό με την κατάλληλη χρήση και εμπλοκή των ΤΠΕ, να καταστεί εφικτή η βελτίωση της ποιότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Σύνδεσμοι
Τίτλος Εγγράφου
Η Ομαδοσυνεργατική Μέθοδος Διδασκαλίας και η συμβολή των ΤΠΕ
Κοινοποίηση :
Συγγραφέας:
Ζωγόπουλος Ευστάθιος, Δρ Μηχανικός ΕΘΠ, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ12.04

Λέξεις Κλειδιά:
PBL projects ομαδοσυνεργατική διδασκαλία ΤΠΕ

Προβολές Πηγής:
1516 προβολές

Βαθμίδα Εκπαίδευσης:
Ανεξάρτητο βαθμίδας

Μάθημα:
Ανεξάρτητο μαθήματος / Διαθεματικά

Γλώσσα:
el

Παροχέας:
www.taekpaideutika.gr

Τρόπος Παρακολούθησης / Πρόσβασης:
Διαδικτυακά

Ημερομηνία Έκδοσης:
08 Ιαν. 2013

Πρόσβαση - Κόστος:
Δεν χρειάζεται εγγραφή (Δωρεάν)

Πιστοποίηση (που παρέχεται):
Δεν παρέχεται

Μέλος Ομάδας Εργασίας:
Θ.Κ

Συσχέτιση - Σημασία :
Πολύ Γενικό

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
Eu
Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union
The MENTEP project is a European Policy Experimentation funded by the European Commission via the Erasmus+ programme. This website reflects the views only of the authors and it does not represent the opinion of the European Commission, and the European Commission is not responsible or liable.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου
     Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
     Λεωφόρος Μακεδονίας 40, 2238 Λατσιά
     Τ.Θ. 12720, 2252 Λευκωσία


  mentep@cyearn.pi.ac.cy


  +357 22 402310  
  +357 22 402353