Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδασκαλία και τη μάθηση της Ιστορίας.

Τομέας MENTEP TET-SAT:
Ψηφιακή παιδαγωγική
Υποτομέας MENTEP TET-SAT:
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση διδασκαλίας με ΤΠΕ (Μαθησιακός Σχεδιασμός)

Είδος :
Άρθρο (αρχείο κειμένου pdf / word)

Περιγραφή
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να τεκμηριώσει την εποικοδομητική ένταξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδασκαλία και τη μάθηση της Ιστορίας. Τα ερωτήματα στα οποία προσπαθεί να δώσει απαντήσεις η εργασία αυτή είναι τα ακόλουθα: η ένταξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στο μάθημα της Ιστορίας είναι απαραίτητη; σε ποιο βαθμό η χρήση τους ενδείκνυται; προσφέρει μαθησιακά οφέλη; και αν ναι, ποια είναι αυτά; ποιες είναι εκείνες οι τεχνολογίες, τις οποίες μπορεί να εντάξει στην εργαλειοθήκη του ο εκπαιδευτικός; ποιες παιδαγωγικές λειτουργίες επιτελεί η ένταξή τους στην ιστορική εκπαίδευση των μαθητών; ποιες είναι οι αρχές στις οποίες πρέπει να υπακούει κάθε απόπειρα ένταξής τους;
Σύνδεσμοι
Τίτλος Εγγράφου
Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδασκαλία και τη μάθηση τ
Κοινοποίηση :
Συγγραφέας:
Ξανθίππη Τσορτανίδου (2016)

Λέξεις Κλειδιά:
διδασκαλία της Ιστορίας μάθηση ΤΠΕ

Προβολές Πηγής:
393 προβολές

Βαθμίδα Εκπαίδευσης:
Ανεξάρτητο βαθμίδας

Μάθημα:
Ιστορία

Γλώσσα:
el

Παροχέας:
The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology

Τρόπος Παρακολούθησης / Πρόσβασης:
Διαδικτυακά

Ημερομηνία Έκδοσης:
01 Ιαν. 2016

Πρόσβαση - Κόστος:
Δεν χρειάζεται εγγραφή (Δωρεάν)

Πιστοποίηση (που παρέχεται):
Δεν παρέχεται

Όροι Χρήσης:
Creative Commons - Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανομή 4.0 (CC-BY-NC-SA)

Μέλος Ομάδας Εργασίας:
Θ.Ζ.Ι

Συσχέτιση - Σημασία :
Πολύ Εξειδικευμένο

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
Eu
Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union
The MENTEP project is a European Policy Experimentation funded by the European Commission via the Erasmus+ programme. This website reflects the views only of the authors and it does not represent the opinion of the European Commission, and the European Commission is not responsible or liable.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου
     Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
     Λεωφόρος Μακεδονίας 40, 2238 Λατσιά
     Τ.Θ. 12720, 2252 Λευκωσία


  mentep@cyearn.pi.ac.cy


  +357 22 402310  
  +357 22 402353