Ακτινοβολία κινητών τηλεφώνων και συμβουλές προστασίας

Τομέας MENTEP TET-SAT:
Ψηφιακή Πολιτότητα
Υποτομέας MENTEP TET-SAT:
  • Υγεία και περιβάλλον
  • Προστασία συσκευών

Είδος :
Άρθρο σε Ιστοσελίδα

Περιγραφή
Το άρθρο περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο το κινητό τηλέφωνο αλλά και άλλες συσκευές μπορούν να αποτελέσουν κίνδυνο για την υγεία μας όταν αυτά χρησιμοποιούνται αλόγιστα και λανθασμένα. Στο τέλος του άρθρου παρουσίαζονται διάφοροι τρόποι προστασίας του χρήστη από την ακτινοβολία των κινητών συσκευών.
Σύνδεσμοι
Τίτλος Εγγράφου
άρθρο
Κοινοποίηση :
Συγγραφέας:
ArcadiaPortal.gr

Λέξεις Κλειδιά:
wifi ακτινοβολία κίνδυνοι κινητές συσκευές προστασία υγεία

Προβολές Πηγής:
809 προβολές

Γλώσσα:
el

Παροχέας:
ArcadiaPortal.gr

Τρόπος Παρακολούθησης / Πρόσβασης:
Διαδικτυακά

Ημερομηνία Έκδοσης:
16 Αυγ. 2013

Πρόσβαση - Κόστος:
Δεν χρειάζεται εγγραφή (Δωρεάν)

Πιστοποίηση (που παρέχεται):
Δεν παρέχεται

Όροι Χρήσης:
Άλλο

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
Eu
Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union
The MENTEP project is a European Policy Experimentation funded by the European Commission via the Erasmus+ programme. This website reflects the views only of the authors and it does not represent the opinion of the European Commission, and the European Commission is not responsible or liable.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου
     Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
     Λεωφόρος Μακεδονίας 40, 2238 Λατσιά
     Τ.Θ. 12720, 2252 Λευκωσία


  mentep@cyearn.pi.ac.cy


  +357 22 402310  
  +357 22 402353