"Ανοικτά Διαδικτυακά Μαζικά Μαθήµατα (MOOCs)"

Τομέας MENTEP TET-SAT:
Ψηφιακή Επικοινωνία και Συνεργασία
Υποτομέας MENTEP TET-SAT:
  • Επικοινωνία με τη χρήση τεχνολογιών και μέσων κοινωνικής δικτύωσης
  • Διαδικτυακή συμμετοχή

Είδος :
Άρθρο (αρχείο κειμένου pdf / word)

Περιγραφή
Η παρούσα εργασία αναφέρεται στο σύστηµα MOOCs - Massive Open Online Courses-. Ειδικότερα, κάνει μια λεπτομερή αναφορά στον ορισμό για τα moocs, στα χαρακτηριστικά τους, στα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους και παρουσιάζει διάφορα συστήματα moocs.
Σύνδεσμοι
Τίτλος Εγγράφου
"Ανοικτά διαδικτυακά µαζικά µαθήµατα (MOOCs)"
Κοινοποίηση :
Συγγραφέας:
Αναστασόπουλος Κωνσταντίνος

Λέξεις Κλειδιά:
moocs πλεονεκτήματα μειονεκτήματα moocs συστήματα moocs

Προβολές Πηγής:
757 προβολές

Βαθμίδα Εκπαίδευσης:
Ανεξάρτητο βαθμίδας

Μάθημα:
Ανεξάρτητο μαθήματος / Διαθεματικά

Γλώσσα:
el

Παροχέας:
Αναστασόπουλος Κωνσταντίνος

Τρόπος Παρακολούθησης / Πρόσβασης:
Διαδικτυακά

Πιστοποίηση (που παρέχεται):
Δεν παρέχεται

Συσχέτιση - Σημασία :
Πρωτεύουσας σημασίας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
Eu
Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union
The MENTEP project is a European Policy Experimentation funded by the European Commission via the Erasmus+ programme. This website reflects the views only of the authors and it does not represent the opinion of the European Commission, and the European Commission is not responsible or liable.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου
     Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
     Λεωφόρος Μακεδονίας 40, 2238 Λατσιά
     Τ.Θ. 12720, 2252 Λευκωσία


  mentep@cyearn.pi.ac.cy


  +357 22 402310  
  +357 22 402353