Διαχείριση Ψηφιακής Ταυτότητας

Τομέας MENTEP TET-SAT:
Ψηφιακή Πολιτότητα

Είδος :
Άρθρο σε Ιστοσελίδα

Περιγραφή
Άρθρο σχετικά με την αναγκαιότητα της διαχείρισης της διαδικτυακής ταυτότητας του μαθητή και του πολίτη
Σύνδεσμοι
Τίτλος Εγγράφου
Διαχείριση Ψηφιακής Ταυτότητας
Κοινοποίηση :
Συγγραφέας:
Ευστράτιος Παπάνης

Λέξεις Κλειδιά:
ψηφιακή ταυτότητα

Προβολές Πηγής:
347 προβολές

Γλώσσα:
el

Τρόπος Παρακολούθησης / Πρόσβασης:
Διαδικτυακά

Ημερομηνία Έκδοσης:
21 Μαΐου 2016

Πρόσβαση - Κόστος:
Δεν χρειάζεται εγγραφή (Δωρεάν)

Όροι Χρήσης:
Άλλο

Συσχέτιση - Σημασία :
Δευτερεύουσας σημασίας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
Eu
Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union
The MENTEP project is a European Policy Experimentation funded by the European Commission via the Erasmus+ programme. This website reflects the views only of the authors and it does not represent the opinion of the European Commission, and the European Commission is not responsible or liable.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου
     Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
     Λεωφόρος Μακεδονίας 40, 2238 Λατσιά
     Τ.Θ. 12720, 2252 Λευκωσία


  mentep@cyearn.pi.ac.cy


  +357 22 402310  
  +357 22 402353