Εκπαίδευση με Αντεστραμμένη Τάξη (Flipped Classroom)

Τομέας MENTEP TET-SAT:
Ψηφιακή παιδαγωγική

Τομέας MENTEP TET-SAT:
Ψηφιακή Επικοινωνία και Συνεργασία

Είδος :
Παρουσίαση Διαφανειών Σεμινάριο - Εργαστήριο

Περιγραφή
Η παρουσίαση επεξηγεί τι είναι η αντεστραμμένη τάξη - flipped classroom.
Σύνδεσμοι
Τίτλος Εγγράφου
Εκπαίδευση με Αντεστραμμένη Τάξη (flipped classroom)
Κοινοποίηση :
Συγγραφέας:
Γιάννης Τζωρτζάκης, Φωτεινή Βλαχοκυριάκου

Λέξεις Κλειδιά:
flipped classroom flipped learning αντεστραμμένη τάξη

Προβολές Πηγής:
905 προβολές

Βαθμίδα Εκπαίδευσης:
Ανεξάρτητο βαθμίδας

Μάθημα:
Ανεξάρτητο μαθήματος / Διαθεματικά

Γλώσσα:
el

Παροχέας:
SlideShare, Ιωάννης Τζωρτζάκης

Τρόπος Παρακολούθησης / Πρόσβασης:
Διαδικτυακά

Πρόσβαση - Κόστος:
Δεν χρειάζεται εγγραφή (Δωρεάν)

Πιστοποίηση (που παρέχεται):
Δεν παρέχεται

Συσχέτιση - Σημασία :
Δευτερεύουσας σημασίας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
Eu
Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union
The MENTEP project is a European Policy Experimentation funded by the European Commission via the Erasmus+ programme. This website reflects the views only of the authors and it does not represent the opinion of the European Commission, and the European Commission is not responsible or liable.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου
     Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
     Λεωφόρος Μακεδονίας 40, 2238 Λατσιά
     Τ.Θ. 12720, 2252 Λευκωσία


  mentep@cyearn.pi.ac.cy


  +357 22 402310  
  +357 22 402353