Ασφάλεια στο Διαδίκτυο - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου

Τομέας MENTEP TET-SAT:
Ψηφιακή Πολιτότητα

Τομέας MENTEP TET-SAT:
Ψηφιακή Επικοινωνία και Συνεργασία
Υποτομέας MENTEP TET-SAT:
  • Επικοινωνία με τη χρήση τεχνολογιών και μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Είδος :

Περιγραφή
Το Διαδίκτυο είναι σήμερα καθημερινό εργαλείο στη ζωή μας. Από μικρή ηλικία τα παιδιά έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο και το θεωρούν ως μια αγαπημένη απασχόλησή τους. Σκοπός της ιστοσελίδας αυτής, εκτός από την πληροφόρηση σχετικά με τα σημαντικότερα ζητήματα του Διαδικτύου, είναι η εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε όλο το υλικό που αναπτύχθηκε σχετικά με την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο μέχρι σήμερα.
Σύνδεσμοι
Τίτλος Εγγράφου
Ιστοσελίδα Ασφάλεια στο διαδίκτυο

Σχετικές Πηγές

Μαθησιακές εισηγήσεις για την ασφάλεια στο διαδίκτυο

Στο βιβλιάριο με τίτλο Μαθησιακές εισηγήσεις έχετε πρόσβαση σε εισηγήσεις για μαθήματα και δραστηριότητες για ποικίλα θέματα που αφορούν στη χρήση του διαδικτύου με ασφάλεια.

Γλώσσα:
Ελληνικά
Είδος:
Διδακτικό Υλικό (π.χ. σχέδια μαθημάτων / διδακτικά σενάρια κ.ά.)
Τρόπος Παρακολούθησης / Πρόσβασης:
Διαδικτυακά
Εκτιμώμενη Διάρκεια:
Ώρες

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο - Ενημερωτικός Κόμβος Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Διαδικτυακός κόμβος του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου για την ασφάλεια στο διαδίκτυο

Γλώσσα:
Ελληνικά
Είδος:
Ιστοσελίδα / Ιστοχώρος , Διδακτικό Υλικό (π.χ. σχέδια μαθημάτων / διδακτικά σενάρια κ.ά.)
Τρόπος Παρακολούθησης / Πρόσβασης:
Διαδικτυακά
Εκτιμώμενη Διάρκεια:
Ώρες

Υπεύθυνη χρήση κινητού τηλεφώνου

Η ιστοσελίδα παρέχει συνδέσμους με πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με τη χρήση της κινητής συσκευής και την προστασία της.

Γλώσσα:
Ελληνικά
Είδος:
Ιστοσελίδα / Ιστοχώρος
Τρόπος Παρακολούθησης / Πρόσβασης:
Διαδικτυακά
Εκτιμώμενη Διάρκεια:
Ώρες
Κοινοποίηση :
Συγγραφέας:
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου

Λέξεις Κλειδιά:
ασφάλεια διαδικτυκός εκφοβισμός εθισμός ιοί κίνδυνοι διαδικτύου κοινωνικά δίκτυα προσωπικά δεδομένα ψηφιακή ταυτότητα

Προβολές Πηγής:
1479 προβολές

Γλώσσα:
el

Παροχέας:
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου

Τρόπος Παρακολούθησης / Πρόσβασης:
Διαδικτυακά

Πρόσβαση - Κόστος:
Δεν χρειάζεται εγγραφή (Δωρεάν)

Πιστοποίηση (που παρέχεται):
Δεν παρέχεται

Συσχέτιση - Σημασία :
Πρωτεύουσας σημασίας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
Eu
Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union
The MENTEP project is a European Policy Experimentation funded by the European Commission via the Erasmus+ programme. This website reflects the views only of the authors and it does not represent the opinion of the European Commission, and the European Commission is not responsible or liable.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου
     Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
     Λεωφόρος Μακεδονίας 40, 2238 Λατσιά
     Τ.Θ. 12720, 2252 Λευκωσία


  mentep@cyearn.pi.ac.cy


  +357 22 402310  
  +357 22 402353