Διαδραστικές Τεχνολογίες: Ασφαλής Χρήση για Παιδιά και Εφήβους

Τομέας MENTEP TET-SAT:
Ψηφιακή Πολιτότητα
Υποτομέας MENTEP TET-SAT:
  • Συμπεριφορά στο διαδίκτυο

Είδος :
Σειρά Σεμιναρίων (Course) - MOOC (Massive Open Online Course)

Περιγραφή
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιμόρφωσης "Διαδραστικές Τεχνολογίες: Ασφαλής Χρήση για Παιδιά και Εφήβους" περιλαμβάνει 3 θεματικές ενότητες: 1. Διαδραστικές Τεχνολογίες στην Παιδική κι Εφηβική Ηλικία, 2. Συμπεριφορές Υψηλού Κίνδυνου στο Διαδίκτυο και 3. Προτάσεις και Λύσεις - Νέες Προοπτικές για Παιδιά και Έφηβου.
Σύνδεσμοι
Τίτλος Εγγράφου
Διαδραστικές Τεχνολογίες: Ασφαλής Χρήση για Παιδιά και Εφήβους
Κοινοποίηση :
Συγγραφέας:
E-Learning Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Λέξεις Κλειδιά:
ασφάλεια επιμόρφωση σεμινάρια ψηφιακή πολιτότητα

Προβολές Πηγής:
484 προβολές

Γλώσσα:
el

Παροχέας:
Ελληνικό Δημόσιο

Τρόπος Παρακολούθησης / Πρόσβασης:
Διαδικτυακά

Ημερομηνία Έναρξης:
31 Οκτ. 2016

Ημερομηνία Λήξης:
31 Ιαν. 2017

Πρόσβαση - Κόστος:
Χρειάζεται Εγγραφή (Με κόστος)

Πιστοποίηση (που παρέχεται):
Πιστοποιητικό Συμμετοχής / Παρακολούθησης

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
Eu
Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union
The MENTEP project is a European Policy Experimentation funded by the European Commission via the Erasmus+ programme. This website reflects the views only of the authors and it does not represent the opinion of the European Commission, and the European Commission is not responsible or liable.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου
     Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
     Λεωφόρος Μακεδονίας 40, 2238 Λατσιά
     Τ.Θ. 12720, 2252 Λευκωσία


  mentep@cyearn.pi.ac.cy


  +357 22 402310  
  +357 22 402353