Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα 

Τομέας MENTEP TET-SAT:
Ψηφιακή παιδαγωγική
Υποτομέας MENTEP TET-SAT:
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση διδασκαλίας με ΤΠΕ (Μαθησιακός Σχεδιασμός)
  • Σχεδιασμός και διαχείριση μαθησιακών περιβαλλόντων βασισμένων στις ΤΠΕ

Τομέας MENTEP TET-SAT:
Χρήση και παραγωγή ψηφιακού περιεχομένου
Υποτομέας MENTEP TET-SAT:
  • Επιλογή και χρήση ψηφιακών πόρων

Περιγραφή
Η "Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα και τη Γλωσσική Εκπαίδευση αποτελεί διαδικτυακό περιβάλλον που σχεδιάστηκε για λογαριασμό του ΥΠΕΠΘ με προδιαγραφές εθνικής Πύλης για την ελληνική γλώσσα και υλοποιήθηκε από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (2004-2006).Απευθύνεται σε ερευνητές, φοιτητές, διδάσκοντες, μαθητές και γενικότερα σε όλους/ες όσοι/ες ενδιαφέρονται για την ελληνική γλώσσα, εντός και εκτός Ελλάδας. Επιχειρεί να καλύψει την ελληνική γλώσσα στη διαχρονία της -αρχαία ελληνική, μεσαιωνική ελληνική, νέα ελληνική- αλλά και στη συγχρονική της διάσταση.Παρέχει μια σειρά από ηλεκτρονικά εργαλεία (ηλεκτρονικά λεξικά, σώματα κειμένων) και πλούσιο υποστηρικτικό υλικό για τη μελέτη και τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και για κάθε μορφή άτυπης διδασκαλίας της ελληνικής στο εσωτερικό της χώρας και στο εξωτερικό.
Σύνδεσμοι
Τίτλος Εγγράφου
Link
Κοινοποίηση :
Συγγραφέας:
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

Λέξεις Κλειδιά:
Αρχαίοι Έλληνες Συγγραφείς γλωσσικοί τύποι διαχρονία διδακτικές προτάσεις ελληνικά κείμενα λεξικα μετάφραση σεμινάρια σώμα κειμένων ψηφιοποιημένα αρχεία

Προβολές Πηγής:
2808 προβολές

Βαθμίδα Εκπαίδευσης:
Ανεξάρτητο βαθμίδας

Μάθημα:
Ανεξάρτητο μαθήματος / Διαθεματικά

Γλώσσα:
el

Τρόπος Παρακολούθησης / Πρόσβασης:
Διαδικτυακά

Κόστος
€ ΔΩΡΕΑΝ

Συσχέτιση - Σημασία :
Πολύ Εξειδικευμένο

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
Eu
Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union
The MENTEP project is a European Policy Experimentation funded by the European Commission via the Erasmus+ programme. This website reflects the views only of the authors and it does not represent the opinion of the European Commission, and the European Commission is not responsible or liable.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου
     Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
     Λεωφόρος Μακεδονίας 40, 2238 Λατσιά
     Τ.Θ. 12720, 2252 Λευκωσία


  mentep@cyearn.pi.ac.cy


  +357 22 402310  
  +357 22 402353