Πύλη Microsoft in Education- Courses

Τομέας MENTEP TET-SAT:
Χρήση και παραγωγή ψηφιακού περιεχομένου
Υποτομέας MENTEP TET-SAT:
  • Δημιουργική παραγωγή εκπαιδευτικού περιεχομένου
  • Πνευματικά δικαιώματα και άδειες
  • Προγραμματισμός
  • Επιλογή και χρήση ψηφιακών πόρων

Τομέας MENTEP TET-SAT:
Ψηφιακή παιδαγωγική
Υποτομέας MENTEP TET-SAT:
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση διδασκαλίας με ΤΠΕ (Μαθησιακός Σχεδιασμός)
  • Βασιζόμενη σε ΤΠΕ αξιολόγηση
  • Σχεδιασμός και διαχείριση μαθησιακών περιβαλλόντων βασισμένων στις ΤΠΕ

Είδος :
Σειρά Σεμιναρίων (Course) - MOOC (Massive Open Online Course) Webinar

Περιγραφή
H Πύλη Microsoft in Education-courses περιλαμβάνει διαδικτυακές διδασκαλίες διάρκειας 1-3 ωρών η κάθε μία. Κάποιες διδασκαλίες επικεντρώνονται στη χρήση εργαλείων όπως το  OneNote, Sway, και Office Mix, ενώ άλλες γενικά σε παιδαγωγικά θέματα και τρόπους σχεδιασμού για ενσωμάτωση της τεχνολογίας στη διαδικασία μάθησης. Όλες οι διδασκαλίες ολοκληρώνονται με αξιολόγηση στην οποια, αν επιτύχεις λαμβάνεις την αντίστοιχη επιβράβευση/βαθμούς.
Σύνδεσμοι
Τίτλος Εγγράφου
Πύλη Microsoft in Education- Courses
Σχόλια
Ψηφιακοί βαθμοί ως Microsoft Educator
Κοινοποίηση :
Συγγραφέας:
Microsoft in Education

Λέξεις Κλειδιά:
δημιουργία εκπαιδευτικού περιεχομένου

Προβολές Πηγής:
794 προβολές

Βαθμίδα Εκπαίδευσης:
Ανεξάρτητο βαθμίδας

Μάθημα:
Ανεξάρτητο μαθήματος / Διαθεματικά

Γλώσσα:
en

Παροχέας:
Microsoft

Τρόπος Παρακολούθησης / Πρόσβασης:
Διαδικτυακά

Εκτιμώμενη Διάρκεια:
3 Ώρες

Πρόσβαση - Κόστος:
Δεν χρειάζεται εγγραφή (Δωρεάν)

Πιστοποίηση (που παρέχεται):
Δίπλωμα

Συσχέτιση - Σημασία :
Δευτερεύουσας σημασίας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
Eu
Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union
The MENTEP project is a European Policy Experimentation funded by the European Commission via the Erasmus+ programme. This website reflects the views only of the authors and it does not represent the opinion of the European Commission, and the European Commission is not responsible or liable.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου
     Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
     Λεωφόρος Μακεδονίας 40, 2238 Λατσιά
     Τ.Θ. 12720, 2252 Λευκωσία


  mentep@cyearn.pi.ac.cy


  +357 22 402310  
  +357 22 402353