Συστήματα και Εργαλεία Υποστήριξης της Συνεργασίας

Τομέας MENTEP TET-SAT:
Ψηφιακή Επικοινωνία και Συνεργασία

Τομέας MENTEP TET-SAT:
Ψηφιακή παιδαγωγική
Υποτομέας MENTEP TET-SAT:
  • Σχεδιασμός και διαχείριση μαθησιακών περιβαλλόντων βασισμένων στις ΤΠΕ

Είδος :
Άρθρο (αρχείο κειμένου pdf / word) Επιστημονική Δημοσίευση

Περιγραφή
Άρθρο που αναφέρεται στην παρουσίαση πρόσφατων εφαρµογών των τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη της συνεργατικής αλληλεπίδρασης. Επιµέρους στόχοι του είναι να παρουσιαστούν οι διάφορες εφαρµογές που αφορούν στην επικοινωνία µε τη µεσολάβηση υπολογιστή, στις διαµοιραζόµενες εφαρµογές και εργαλεία, στα συστήµατα που υποστηρίζουν την επιχειρηµατολογία και τη λήψη αποφάσεων, στα συστήµατα συνεργατικής µάθησης, στις κοινότητες µάθησης, στην τηλε-εκπαίδευση, στα δικτυακά περιβάλλοντα διδασκαλίας και µάθησης, και στις φορητές ενσύρµατες και ασύρµατες τεχνολογίες που υποστηρίζουν την αναζήτηση πληροφοριών, την επικοινωνία, την αλληλεπίδραση και τη µάθηση. Γίνεται µια επισκόπηση των συστηµάτων σύγχρονης και ασύγχρονης συνεργασίας για την υποστήριξη µέσω υπολογιστή τοπικών ή αποµακρυσµένων, µε στόχο τη συνεργασία και τη µάθηση.
Σύνδεσμοι
Τίτλος Εγγράφου
Συστήματα και Εργαλεία Υποστήριξης της Συνεργασίας
Κοινοποίηση :
Συγγραφέας:
Βασίλης Κόµης Νικόλαος Αβούρης, και Χρήστος Κατσάνος

Λέξεις Κλειδιά:
εξ' αποστάσεως εκπαίδευση επικοινωνία κοινότητες μάθησης συνεργατικά συστήματα μάθησης

Προβολές Πηγής:
716 προβολές

Βαθμίδα Εκπαίδευσης:
Ανεξάρτητο βαθμίδας

Μάθημα:
Ανεξάρτητο μαθήματος / Διαθεματικά

Γλώσσα:
el

Παροχέας:
Πανεπιστήµιο Πατρών

Τρόπος Παρακολούθησης / Πρόσβασης:
Διαδικτυακά

Ημερομηνία Έκδοσης:
20 Οκτ. 2006

Πρόσβαση - Κόστος:
Δεν χρειάζεται εγγραφή (Δωρεάν)

Πιστοποίηση (που παρέχεται):
Δεν παρέχεται

Συσχέτιση - Σημασία :
Πολύ Γενικό

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
Eu
Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union
The MENTEP project is a European Policy Experimentation funded by the European Commission via the Erasmus+ programme. This website reflects the views only of the authors and it does not represent the opinion of the European Commission, and the European Commission is not responsible or liable.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου
     Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
     Λεωφόρος Μακεδονίας 40, 2238 Λατσιά
     Τ.Θ. 12720, 2252 Λευκωσία


  mentep@cyearn.pi.ac.cy


  +357 22 402310  
  +357 22 402353