Τομέας 4. Ψηφιακή Πολιτότητα

Ο τομέας 4 αναφέρεται στην ψηφιακή πολιτότητα η οποία αφορά όλους τους χρήστες του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών.  Με την συνεχή εξέλιξη των νέων τεχνολογιών και την ενσωμάτωση όλο και περισσοτέρων ψηφιακών εργαλείων στην καθημερινότητα του ανθρώπου, η αγωγή στην ψηφιακή πολιτότητα κρίνεται ως απαραίτητη ώστε ο κάθε χρήστης να ενημερωθεί και να ευαισθητοποιηθεί στην υπεύθυνη και ασφαλή χρήση τόσο του διαδικτύου όσο και των συσκευών πρόσβασης σε αυτό.  Η ψηφιακή πολιτότητα δεν αφορά μόνο τον ίδιο το χρήστη αλλά και τα άτομα με τα οποία αλληλεπιδρά διαδικτυακά, τα εργαλεία που χρησιμοποιεί, το περιβάλλον και την υγεία του ιδίου και των άλλων χρηστών αλλά και φυσικά καθετί που ανταμώνει στον ψηφιακό κόσμο που περιηγείται.
Ο τομέας 4 υποδιαιρείται σε 4 υπο-ομάδες:
4.1.  Συμπεριφορά στο διαδίκτυο: αναφέρεται στη δεξιότητα του εκπαιδευτικού να γνωρίζει να αλληλεπιδρά με τον δέοντα τρόπο μέσω διαδικτύου (δεοντολογία διαδικτύου) και να εκπαιδεύσει και τους μαθητές του ώστε η διαδικτυακή τους συμπεριφορά να διέπεται από τα ειδικά γνωρίσματα της διαδικτυακής δεοντολογίας.  Θα πρέπει επίσης ο εκπαιδευτικός να έχει την ικανότητα να αναπτύξει τις στρατηγικές εκείνες στους μαθητές του ώστε να είναι σε θέση να ανιχνεύουν και να αντιμετωπίζουν μη αποδεκτές διαδικτυακές συμπεριφορές αλλά και τους κινδύνους που ελλοχεύουν στο διαδίκτυο (π.χ. διαδικτυακός εκφοβισμός, εξαπάτηση, αποπλάνηση, κ.λ.π.).
4.2.  Διαχείριση ψηφιακής ταυτότητας:  αναφέρεται στη δεξιότητα του εκπαιδευτικού να μπορεί να καθοδηγήσει τους μαθητές του στη δημιουργία και διαχείριση της ψηφιακής τους ταυτότητας και στην προστασία τους από ψευδείς ψηφιακές ταυτότητες καθώς και στην προστασία από των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότητας.
4.3.  Προστασία συσκευών:  αναφέρεται στην ικανότητα του εκπαιδευτικού να διασφαλίζει την προστασία των συσκευών και την μετάδοση της ικανότητας αυτής και στους μαθητές του.
4.4.  Υγεία και περιβάλλον:  αναφέρεται στην επάρκεια του εκπαιδευτικού και των μαθητών του να είναι ικανοί να εντοπίζουν και να αποφεύγουν κινδύνους και απειλές κατά της σωματικής και ψυχολογικής τους ευημερίας και υγείας.  Η υποενότητα αυτή συνδέεται και με την επίδραση των ΤΠΕ στο περιβάλλον και επομένως και στην ικανότητα του εκπαιδευτικού και κατ’ επέκταση των μαθητών του να συνειδητοποιήσουν την επίδραση αυτή και να συμβάλουν στην ελαχιστοποίηση οποιασδήποτε επιβλαβούς επίδρασης έχουν οι ΤΠΕ στο περιβάλλον.
 

Πηγές / Υλικό Τομέα 4
 

4.1. Συμπεριφορά στο διαδίκτυο

4.1.1. Γνώση και ικανότητα των εκπαιδευτικών να αλληλεπιδρούν με τον δέοντα τρόπο μέσω διαδικτύου
Δεξιότητα: Κατανόηση των ειδικών γνωρισμάτων της διαδικτυακής αλληλεπίδρασης (δεοντολογία διαδικτύου) και εκπαίδευση των μαθητών ώστε να τα λαμβάνουν υπόψη στη διαδικτυακή τους συμπεριφορά

4.1.2. Ανάπτυξη ενεργών στρατηγικών για την ανίχνευσης και αντιμετώπισης μη αποδεκτής διαδικτυακής συμπεριφοράς, καθώς και των κινδύνων που ελλοχεύουν για τους μαθητές (π.χ. διαδικτυακός εκφοβισμός, εξαπάτηση). 
Δεξιότητα: Δυνατότητα αναγνώρισης τυχόν ανεπαρκούς διαδικτυακής συμπεριφοράς και ανάπτυξη στρατηγικών για την ανίχνευση και την αντιμετώπισή της

Πηγές / Υλικό Υπο-Τομέα 4.1


4.2. Διαχείριση ψηφιακής ταυτότητας

4.2.1. Δημιουργία, προσαρμογή και διαχείριση μίας ή αρκετών ψηφιακών ταυτοτήτων και καθοδήγηση των μαθητών
Δεξιότητα: Καθοδήγηση των μαθητών για την ασφαλή δημιουργία και διαχείριση της ψηφιακής τους ταυτότητας

4.2.2. Ενεργή προστασία προσωπικών δεδομένων, σεβασμός της ιδιωτικότητας τρίτων και καθοδήγηση των μαθητών ως προς αυτό
Δεξιότητα: Δυνατότητα προστασίας της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων σε ψηφιακά περιβάλλοντα

Πηγές / Υλικό Υπο-Τομέα 4.2

4.3. Προστασία συσκευών

4.3.1. Προστασία των συσκευών και διασφάλιση της ανάλογης ικανότητας των μαθητών
Δεξιότητα: Δυνατότητα προστασίας των συσκευών του ατόμου σε ένα ψηφιακό περιβάλλον και διδασκαλίας των μαθητών

Πηγές / Υλικό Υπο-Τομέα 4.3

4.4. Υγεία και περιβάλλον

4.4.1. Υιοθέτηση πρακτικών που αποφεύγουν απειλές κατά της σωματικής και της ψυχολογικής ευημερίας.
Επάρκεια: Ικανότητα αποφυγής κινδύνων που σχετίζονται με την υγεία και προκύπτουν από τη χρήση της τεχνολογίας.

4.4.2. Συνειδητοποίηση της επίδρασης των ΤΠΕ στο περιβάλλον.
Επάρκεια: Ικανότητα ελαχιστοποίησης της επίδρασης των ΤΠΕ στο περιβάλλον

Πηγές / Υλικό Υπο-Τομέα 4.4

 

Επιλεγμένο Υλικό / Πηγή

Το διαδίκτυο που θέλουμε (The Web We Want)

Το Διαδίκτυο που Θέλουμε (The Web We Want) είναι ένα εκπαιδευτικό εγχειρίδιο, για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου, για χρήση από εφήβους 13-16 ετών

Γλώσσα:
Ελληνικά
Είδος:
Βιβλίο , Διδακτικό Υλικό (π.χ. σχέδια μαθημάτων / διδακτικά σενάρια κ.ά.)
Τρόπος Παρακολούθησης / Πρόσβασης:
Διαδικτυακά

Online Safety Course MOOC

Διαδικτυακά σεμινάρια για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, τις προκλήσεις και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι νέοι σήμερα όταν χρησιμοποιούν το διαδίκτυο.

Μάθημα:
Ανεξάρτητο μαθήματος / Διαθεματικά
Γλώσσα:
Αγγλικά
Είδος:
Σειρά Σεμιναρίων (Course) - MOOC (Massive Open Online Course)
Τρόπος Παρακολούθησης / Πρόσβασης:
Διαδικτυακά
Εκτιμώμενη Διάρκεια:
18 Ώρες

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο - Ενημερωτικός Κόμβος Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Διαδικτυακός κόμβος του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου για την ασφάλεια στο διαδίκτυο

Γλώσσα:
Ελληνικά
Είδος:
Ιστοσελίδα / Ιστοχώρος , Διδακτικό Υλικό (π.χ. σχέδια μαθημάτων / διδακτικά σενάρια κ.ά.)
Τρόπος Παρακολούθησης / Πρόσβασης:
Διαδικτυακά

Μαθησιακές εισηγήσεις για την ασφάλεια στο διαδίκτυο

Στο βιβλιάριο με τίτλο Μαθησιακές εισηγήσεις έχετε πρόσβαση σε εισηγήσεις για μαθήματα και δραστηριότητες για ποικίλα θέματα που αφορούν στη χρήση του διαδικτύου με ασφάλεια.

Γλώσσα:
Ελληνικά
Είδος:
Διδακτικό Υλικό (π.χ. σχέδια μαθημάτων / διδακτικά σενάρια κ.ά.)
Τρόπος Παρακολούθησης / Πρόσβασης:
Διαδικτυακά
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
Eu
Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union
The MENTEP project is a European Policy Experimentation funded by the European Commission via the Erasmus+ programme. This website reflects the views only of the authors and it does not represent the opinion of the European Commission, and the European Commission is not responsible or liable.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου
     Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
     Λεωφόρος Μακεδονίας 40, 2238 Λατσιά
     Τ.Θ. 12720, 2252 Λευκωσία


  mentep@cyearn.pi.ac.cy


  +357 22 402310  
  +357 22 402353