Τομέας 2. Χρήση και παραγωγή ψηφιακού περιεχομένου

Ο Τομέας 2 αναφέρεται στη χρήση και παραγωγή ψηφιακού περιεχομένου από τους/τις εκπαιδευτικούς για μεγιστοποίηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων μέσα από τη σωστή επιλογή και χρήση ψηφιακών πόρων, τη δημιουργική παραγωγή εκπαιδευτικού περιεχομένου, τη σωστή διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων καθώς επίσης και τη χρήση γλωσσών προγραμματισμού.
Ειδικότερα, η «Επιλογή και Χρήση Ψηφιακών Πόρων» (υποτομέας 2.1)  αφορά στον πληροφορικό γραμματισμό και στην επιλογή και χρήση ψηφιακών πόρων και εργαλείων για παιδαγωγικούς σκοπούς. Η  «Δημιουργική παραγωγή εκπαιδευτικού περιεχομένου» (υποτομέας 2.2.) αφορά στην ικανότητα των εκπαιδευτικών να αξιοποιούν τις ΤΠΕ για τη δημιουργία εκπαιδευτικού περιεχομένου με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων. Τα «Πνευματικά Δικαιώματα και Άδειες» (υποτομέας 2.3) αφορούν στη γνώση και στην ικανότητα κατανόησης και εφαρμογής  θεμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και αδειών χρήσης και τέλος ο «Προγραμματισμός» (υποτομέας 2.4),  στις  γνώσεις, την κατανόηση,  τη χρήση και διδασκαλία γλωσσών προγραμματισμού εκ μέρους των εκπαιδευτικών. 

Πηγές / Υλικό Τομέα 2
 

2.1. Επιλογή και χρήση ψηφιακών πόρων

2.1.1. Εύρεση και αξιολόγηση ψηφιακών πληροφοριών
Δεξιότητα: Αξιολόγηση ψηφιακών πληροφοριών (Πληροφοριακός γραμματισμός)

2.1.2. Επιλογή, χρήση και προσαρμογή ψηφιακών πόρων
Δεξιότητα: Επιλογή και χρήση ψηφιακών πόρων και εργαλείων για παιδαγωγικούς σκοπούς

Πηγές / Υλικό Υπο-Τομέα 2.1

2.2 Δημιουργική παραγωγή εκπαιδευτικού περιεχομένου

2.2.1. Ικανότητα των εκπαιδευτικών να αξιοποιούν τις ΤΠΕ για τη δημιουργία εκπαιδευτικού περιεχομένου
Δεξιότητα: Δημιουργία εκπαιδευτικού περιεχομένου με χρήση ψηφιακών εργαλείων

Πηγές / Υλικό Υπο-Τομέα 2.2
 

2.3. Πνευματικά δικαιώματα και άδειες


2.3.1. Η γνώση και η ικανότητα κατανόησης και εφαρμογής, εκ μέρους των εκπαιδευτικών, θεμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και αδειών χρήσης
Επάρκεια: Τήρηση κανόνων πνευματικών δικαιωμάτων και αδειών χρήσης

Πηγές / Υλικό Υπο-Τομέα 2.3
2.4. Προγραμματισμός

2.4.1. Γνώσεις, κατανόηση και χρήση γλωσσών προγραμματισμού εκ μέρους των εκπαιδευτικών 
Δεξιότητα: Χρήση και διδασκαλία προγραμματισμού

Πηγές / Υλικό Υπο-Τομέα 2.4


 

Επιλεγμένο Υλικό / Πηγή

Mircosoft SWAY

Η σειρά αυτών των βίντεο δίνει παραδείγματα για τρόπους αξιοποίησης της εφαρμογής Sway

Μάθημα:
Ανεξάρτητο μαθήματος / Διαθεματικά
Γλώσσα:
Αγγλικά
Είδος:
Βίντεο / Animation
Τρόπος Παρακολούθησης / Πρόσβασης:
Διαδικτυακά
Εκτιμώμενη Διάρκεια:
1 Ώρες

Sxoleio.eu

Στο sxoleio.eu παρουσιάζονται 931 από τα καλύτερα δωρεάν προγράμματα και εκπαιδευτικά λογισμικά.

Μάθημα:
Ανεξάρτητο μαθήματος / Διαθεματικά
Γλώσσα:
Ελληνικά
Είδος:
Ιστοσελίδα / Ιστοχώρος , Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Υλικού (Repository)
Τρόπος Παρακολούθησης / Πρόσβασης:
Διαδικτυακά

EdTech.gr - Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ψηφιακά Εργαλεία Μάθησης

Ιστότοπος με οδηγίες χρήσης/αξιοποίησης για εκπαιδευτικές εφαρμογές πολλών σύγχρονων ψηφιακών εργαλείω

Μάθημα:
Ανεξάρτητο μαθήματος / Διαθεματικά
Γλώσσα:
Ελληνικά
Είδος:
Βέλτιστες Πρακτικές (από / για εκπαιδευτικούς) , Ιστοσελίδα / Ιστοχώρος
Τρόπος Παρακολούθησης / Πρόσβασης:
Διαδικτυακά

Φωτόδεντρο - ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Το «Φωτόδεντρο Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές» είναι το Πανελλήνιο Αποθετήριο Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών Αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Μάθημα:
Ανεξάρτητο μαθήματος / Διαθεματικά
Γλώσσα:
Ελληνικά
Είδος:
Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Υλικού (Repository)
Τρόπος Παρακολούθησης / Πρόσβασης:
Διαδικτυακά
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
Eu
Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union
The MENTEP project is a European Policy Experimentation funded by the European Commission via the Erasmus+ programme. This website reflects the views only of the authors and it does not represent the opinion of the European Commission, and the European Commission is not responsible or liable.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου
     Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
     Λεωφόρος Μακεδονίας 40, 2238 Λατσιά
     Τ.Θ. 12720, 2252 Λευκωσία


  mentep@cyearn.pi.ac.cy


  +357 22 402310  
  +357 22 402353