Εφαρμογή του MENTEP στην Κύπρο

Πειραματική Εφαρμογή Σεπτέμβριος 2016 – Μάιος 2017
Αφού ετοιμάστηκε το εργαλείο και η παρούσα εκπαιδευτική πύλη υλικού για υποστήριξη των εκπαιδευτικών, η Κύπρος συμμετείχε στην πιλοτική εφαρμογή του εργαλείου αυτοαξιολόγησης των δεξίοτήτων το 2016. Εκπαιδευτικοί από τα σχολεία που έδειξαν ενδιαφέρον πήραν οδηγίες και συμπλήρωσαν αρχικό και τελικό ερωτηματολόγιο. Οι μισοί από τους εκπαιδευτικούς κλήθηκαν ενδιάμεσα να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο αυτοαξιολόγησης δεξιοτήτων (ΤΕΤ-SAT). 

Εφαρμογή Έργου ΜΕΝΤΕΡ κατά τη σχολική χρονιά 2017-2018:
Οποιοσδήποτε εκπαιδευτικός επιθυμεί, μπορεί αυτόνομα, να κάνει εγγραφή στην πλατφόρμα, να συμπληρώσει το TET-SAT για να λάβει τα αποτελέσματα της αυτό-αξιολόγησής τους -τα αποτελέσματα της οποίας είναι απόρρητα- και να αξιοποιήσει τη διαδικτυακή πύλη πηγών του MENTEP. Επίσης, η διαδικτυακή πύλη πηγών είναι ανοικτή για οποιοδήποτε εκπαιδευτικό επιθυμεί να αναζητήσει και να εντοπίσει υλικό, περιεχόμενο, πηγές, προτάσεις και ευκαιρίες για να επιμορφωθεί και να αναπτύξει τις ψηφιακές του/της δεξιότητες. Η παρούσα παρουσίαση περιγράφει το Έργο, επιδεικνύει τη διαδικασία συμπλήρωσης του ΤΕΤ-SAT και παρουσιάζει την πύλη υλικού με περισσότερη λεπτομέρεια). 
 

 
Διαδικασία πιστοποίησης συμμετοχής 2016-2017
Το Π.Ι.Κ., θέλοντας να δώσει περισσότερα κίνητρα στους εκπαιδευτικούς, προσφέρει πιστοποιητικά συμμετοχής στο Έργο σε όσους εκπαιδευτικούς το επιθυμούν και εφόσον έχουν συμπληρώσει τις υποχρεώσεις που περιγράφονται στην σχετική εγκύκλιο (Παράρτημα 7, σελ. 24)
Οι εκπαιδευτικοί που δήλωσαν ενδιαφέρον συμμετείχαν σε εργαστήριο (21/10/17) το υλικό του οποίου παρουσιάζεται ακολούθως: 

Οδηγός για κύπριους εκπαιδευτικούς Ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων εκπαιδευτικών μέσα από διαδικασία αυτοαξιολόγησης - Εργαλείο αυτοαξιολόγησης MENTEP TET-SAT
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
Eu
Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union
The MENTEP project is a European Policy Experimentation funded by the European Commission via the Erasmus+ programme. This website reflects the views only of the authors and it does not represent the opinion of the European Commission, and the European Commission is not responsible or liable.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου
     Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
     Λεωφόρος Μακεδονίας 40, 2238 Λατσιά
     Τ.Θ. 12720, 2252 Λευκωσία


  mentep@cyearn.pi.ac.cy


  +357 22 402310  
  +357 22 402353