Νέος χρήστης

Αν θέλετε να αποκτήσετε λογαριασμό στη διαδικτυακή μας πύλη για να υποβάλλετε τις δικές σας πηγές, υλικό και ευκαιρίες επιμόρφωσης (π.χ. σεμινάρια, εργαστήρια, ημερίδες, συνέδρια κλπ) των εκπαιδευτικών σε θέματα ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στη διαδικασία διδασκαλίας - μάθησης, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας αποστέλλοντας σχετικό email στη διεύθυνση mentep@cyearn.pi.ac.cy ή συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας (επιλέξτε τον σύνδεσμο πιο κάτω).

Επικοινωνήστε μαζί μας
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
Eu
Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union
The MENTEP project is a European Policy Experimentation funded by the European Commission via the Erasmus+ programme. This website reflects the views only of the authors and it does not represent the opinion of the European Commission, and the European Commission is not responsible or liable.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου
     Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
     Λεωφόρος Μακεδονίας 40, 2238 Λατσιά
     Τ.Θ. 12720, 2252 Λευκωσία


  mentep@cyearn.pi.ac.cy


  +357 22 402310  
  +357 22 402353