Καλωσορίσατε στη διαδικτυακή πύλη υλικού του έργου MENTEP

Προτεινόμενο Υλικό

Introducing Technology-Enhanced Teaching MOOC

Στόχος του MOOC είναι να υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς στο να βελτιώσουν και αναπτύξουν τις ψηφιακές δεξιότητες.

Μάθημα:
Ανεξάρτητο μαθήματος / Διαθεματικά
Γλώσσα:
Αγγλικά
Είδος:
Σειρά Σεμιναρίων (Course) - MOOC (Massive Open Online Course)
Τρόπος Παρακολούθησης / Πρόσβασης:
Διαδικτυακά
Εκτιμώμενη Διάρκεια:
50 Ώρες

Mircosoft SWAY

Η σειρά αυτών των βίντεο δίνει παραδείγματα για τρόπους αξιοποίησης της εφαρμογής Sway

Μάθημα:
Ανεξάρτητο μαθήματος / Διαθεματικά
Γλώσσα:
Αγγλικά
Είδος:
Βίντεο / Animation
Τρόπος Παρακολούθησης / Πρόσβασης:
Διαδικτυακά
Εκτιμώμενη Διάρκεια:
1 Ώρες

Το διαδίκτυο που θέλουμε (The Web We Want)

Το Διαδίκτυο που Θέλουμε (The Web We Want) είναι ένα εκπαιδευτικό εγχειρίδιο, για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου, για χρήση από εφήβους 13-16 ετών

Γλώσσα:
Ελληνικά
Είδος:
Βιβλίο , Διδακτικό Υλικό (π.χ. σχέδια μαθημάτων / διδακτικά σενάρια κ.ά.)
Τρόπος Παρακολούθησης / Πρόσβασης:
Διαδικτυακά

Μοντέλα σχεδιασμού μαθησιακών δραστηριοτήτων που αξιοποιούν ΤΠΕ: Κριτική Επισκόπηση

Στη συγκεκριμένη εργασία γίνεται κριτική επισκόπηση των γενικών προτύπων μαθησιακών δραστηριοτήτων που αξιοποιούν τις ΤΠΕ.

Μάθημα:
Ανεξάρτητο μαθήματος / Διαθεματικά
Γλώσσα:
Ελληνικά
Είδος:
Άρθρο (αρχείο κειμένου pdf / word)
Τρόπος Παρακολούθησης / Πρόσβασης:
Διαδικτυακά
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
Eu
Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union
The MENTEP project is a European Policy Experimentation funded by the European Commission via the Erasmus+ programme. This website reflects the views only of the authors and it does not represent the opinion of the European Commission, and the European Commission is not responsible or liable.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου
     Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
     Λεωφόρος Μακεδονίας 40, 2238 Λατσιά
     Τ.Θ. 12720, 2252 Λευκωσία


  mentep@cyearn.pi.ac.cy


  +357 22 402310  
  +357 22 402353